Clubsubsidies

Er worden per 1 januari 2011 géén subsidies meer verdeeld onder de clubs.

Er zullen enkel nog subsidies toegekend worden ter promotie en ondersteuning van kampioenschappen, stages, e.d.